Rajče a afrikány

Existuje rovnítko mezi permakulturou a organickým zahradničením?

Co je prosím stručně permakultura?

Krátká odpověď:

Je to ekologický design.

Moje dlouhá odpověď:

„Permakultura“ v sobě zahrnuje pozorování a učení se od přírody, rovněž napodobování technik, které využívala dávná lidská společenstva ideálně v našem regionu, spočívá v aktivní podpoře spravedlivého sdílení zdrojů a uspokojování potřeb sebe, své rodiny v souladu s potřebami ostatních druhů kolem nás.

Věřím tomu, že všichni v sobě máme ukrytou onu znalost “permakultury”, mnohé z permakulturních principů aplikují ti, co používají tzv. “selský rozum”, aniž by o permakultuře cokoli věděli. Jen je jim jasné bez ptaní, že příroda se nemá ničit, že to, co v ní funguje, se můžeme naučit a také používat, že toxické látky jsou toxické, že se nedá nadměrně brát a nic nevracet.

Proces ekologického designu je o znovuodhalení naší pozapomenuté znalosti přírodních cyklů a života v souladu s přírodou. Permakultura nachází využití ve fyzické, sociální a emocionální oblasti našeho života. Jejím cílem je tvořit živé, dynamické systémy, které napodobují přírodu, produkují jídlo a energii, a přitom všem Zemi regenerují.

Permakultura je také o nalezení svého smysluplného “místa na slunci”, o sdílení hojnosti, o společném fungování s respektem k jednotlivci, o zlepšování nás samých i planety.

Má permakultura tedy něco společného se zahradničením?

Ano, zahradničení je součástí každého ekologického designu, protože rostliny jsou podstatnou součástí naší stravy. Zahrada nás inspiruje, živí, propojuje s přírodou…Ale u zahradničení se permakultura nezastavuje, naopak měla by vždy proniknout i do dalších aspektů našeho bytí – do naší zóny 0.0 (duševní zóna), do společenství, ve kterém žijeme, promítne se do našeho přístupu ke vzdělávání, zaměstnání, bydlení, apod.

Je každé organické pěstování na zahradě permakulturou?

Je pravda, že všechny permakulturní návrhy zahrad budou zahrnovat rostliny a s tím související produkci potravin pro její majitele a případně i blízkou komunitu. Ale žádná zahrada sama o sobě nemusí být permakulturním designem, jen proto, že se řídíme pravidly organického, přírodního nebo bio pěstování. 

Zkuste si představit proces permakulturního designu jako vzor hvězdice, který začíná uprostřed rostlinami na vašem pozemku, ale pak se rozšiřuje všemi směry, do každého aspektu vašeho života. Je vaše zahrada výchozím středobodem vašeho způsobu života? Pokud ano, pak jste na cestě k permakultuře.

Permakultura není (jen) zahradnická technika, ale zahradničení s permakulturním myšlením je vstupní branou k pochopení toho, jak vytvořit permakulturní systém. 

Klíčící rostlinky

Jak tedy přejít od „jen zahradničení“ k „permakultuře“?

Pozorujte svůj pozemek, všímejte si chování rostlin, živočichů, probíhajících cyklů a mikroklimat. Snažte se přírodnímu koloběhu vyjít vstříc, místo abyste se jeho zákonitostem bránili a zkoušeli je “ohnout” jinam. 

TIP: Hlubší vnímání přírody a vědomé pozorování můžete začít například u stromu, který si vyhlédnete. Může být na cestě do práce, nebo kolem něj každý den chodíte se psem, anebo jej máte na svém pozemku. Jděte ke stromu a dotkněte se ho rukama. Dívejte se na něj z dálky i zblízka.

Cítíte, zda voní? Jaká je jeho kůra a listí? Jak vypadá půda kolem kmene? Komu poskytuje útočiště a komu potravu? Jak působí na lidi, kteří bydlí v jeho blízkosti? Jak asi ovlivňuje různá zvířata, hmyz, ptáky, vítr, vodu, počasí, znečištění nebo lidskou komunitu? Jak tento strom působí v celém ekosystému?

Cítíte-li se na to, obejměte ho, opřete se o něj, dotýkejte se ho, případně ochutnejte jeho plody nebo listy (je-li to bezpečné). 

Určitě jste díky tomuto pozorování přišli na mnoho nového a možná i nečekaného. A to jsme se zaměřili na jeden strom!

Mojí vášní je udržitelnost a permakultura. Žiji v respektu a souladu s přírodou a pomáhám s tím i druhým. Inspiruji příběhy, a dávám tak jasný “návod k použití”. Udělejte se mnou první kroky a žijte udržitelně. Přečtěte si můj příběh.