Mladí lidé pracují na poli

O Akademii udržitelného života a podnikání s Helenou Vodrážkovou

V 18. epizodě podcastu „Žít udržitelně“ vás čeká zajímavý rozhovor s Helenou Vodrážkovou, která představila nový vzdělávací projekt – Akademii udržitelného života a podnikání.

Kdo je Helena Vodrážková?
Helena Vodrážková, koordinátorka akademie udržitelného života a podnikání, je také spoluzakladatelkou ekocentra a komunitní zahrady Divočina. Když se zeptáme Helen na její zkušenosti, dozvíme se, že se dlouhodobě věnuje dobrovolnictví, a to mimo jiné i mezinárodnímu. Spolupracuje s organizací United Vision a v minulém roce přijali dva dobrovolníky do ekocentra Divočina, kteří zde pomáhali s eko programy a tábornickými akcemi.

Zkušenosti ze zahraničí
Helena strávila nějaký čas v zahraničí. Nejdůležitější pro ni byl pobyt v Mexiku, kde pracovala ve výrobním družstvu (fair trade). Po návratu do Česka provozovala malou jazykovou školu, ale stále ji přitahovala touha žít a pracovat v souladu s permakulturou a přírodou. Heleniny další zkušenosti zahraniční i české by vydaly na celou další epizodu podcastu Žít udržitelně. 🙂

Cesta ke spoluzaložení akademie
Helen si uvědomila, že existuje mnoho lidí, kteří touží změnit svůj život a žít udržitelně, avšak potřebují podporu a znalosti. Právě díky tomu vznikla myšlenka Akademie udržitelného života a podnikání, která se zaměřuje na praxi a poskytuje konkrétní dovednosti potřebné pro udržitelný způsob života.

Propojení se zkušenými lidmi
Díky svým kontaktům s odborníky v oblasti permakultury a udržitelnosti, Helena nastartovala projekt AUŽP. V něm spatřuje unikátní možnost propojení motivovaných studentů s těmi, kteří mají bohaté zkušenosti. Tímto propojením chce podpořit lidi, kteří chtějí udělat krok směrem k udržitelnému životnímu stylu i podnikání.

V rámci pilotního projektu, který probíhá od června 2023 do října 2023, se studenti setkávají s různými odborníky a lektory, kteří je seznamují s principy permakultury, přírodním stavitelstvím, budováním komunit, bylinkařením a dalšími udržitelnými tématy. Projekt je finančně podpořen Nadací Partnerství, Kmenem Země a zahrnuje celkem 4 víkendová setkání s odborníky na různých místech.

Studenti si v rámci studia také prohlubují znalosti v oblasti udržitelného podnikání a rozvíjejí své vlastní nápady a záměry do životaschopné podoby. AUŽP má za cíl studenty motivovat a pomoci jim vybudovat udržitelné živobytí, ať už formou vlastního podnikání nebo zapojením do udržitelných komunitních projektů.

Akademie je otevřená pro lidi různých věkových kategorií a podporuje diverzitu mezi studenty. Cílem je spojit generace a využít různorodost k obohacení vzdělávacího procesu.

Po ukončení pilotního projektu bude provedeno vyhodnocení a na základě jeho výsledků budou hledány další finanční zdroje pro spuštění regulérního prvního ročníku akademie, který by měl začít v září 2024. V průběhu prvního roku studia studenti absolvují program s různými lektory na rozličná témata a ve 2. a 3. roce se už specializují na konkrétní oblast udržitelného života či podnikání.

Cesta vpřed
Akademie udržitelného života a podnikání je zatím v pilotní fázi, ale cíl je jasný – poskytnout studentům praktické a konkrétní znalosti a dovednosti potřebné pro udržitelný způsob života. Financování a formalizace studia pro příští ročníky AUŽP jsou však klíčové otázky, které musí Helen s týmem pro budoucnost této „školy“ vyřešit.

Závěrem
Rozhovor s Helenou Vodrážkovou nám přinesl nejen inspirativní příběh Helen, její osobní zkušenosti, ale i zajímavé vhledy na udržitelný život a podnikání. Její práce s Akademií ukazuje, že cesta k udržitelnému životnímu stylu neznamená jen teoretické studium, ale hlavně praktickou zkušenost a propojení s odborníky. Díky takovým iniciativám můžeme věřit, že společně vytvoříme svět, kde udržitelnost a ohleduplnost k přírodě budou hlavními pilíři našich životů.

Určitě doporučujeme sledování projektu na jeho domovské stránce: https://www.akademieudrzitelnehozivota.cz/.

Informace o AUŽP můžete také monitorovat na Facebooku či Instagramu Ekocentra a komunitní zahrady Divočina (Malešov). Navíc připomínáme možnost aktivní účasti nových lektorů, kteří touží předávat své dovednosti a znalosti v rámci výše zmiňovaného zaměření Akademie. Sledujte tedy Akademii a buďte součástí tohoto inovativního projektu, který směřuje ke zdravější a udržitelnější budoucnosti.

Mojí vášní je udržitelnost a permakultura. Žiji v respektu a souladu s přírodou a pomáhám s tím i druhým. Inspiruji příběhy, a dávám tak jasný “návod k použití”. Udělejte se mnou první kroky a žijte udržitelně. Přečtěte si můj příběh.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.